czarnków.INFO
czarnków.INFO Czarnkow.INFO   |   Czarnkowskie Strony WWW   |   Czarnkow.pl
czarnków.INFO
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60, tel. (067) 255-26-51, fax. (067) 255-25-28
 
Imprezy 2001
Oferta KULTURALNA
Kino ŚWIATOWID
Nadnoteckie ECHA
Dyskusyjny Klub Filmowy
Biblioteka
Muzeum
Grupy przy MCK
Sekcja rowerowa
Atrakcje
Nasz E-Mail

Archiwum
 
Grupy działające przy MCK

CHÓR MĘSKI "HARMONIA"
Chór męski "Harmonia" działający przy Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie rozpoczął wspólne śpiewanie w grudniu 1993 roku. Jest kontynuatorem tradycji śpiewaczej założonego w 1897 roku Czarnkowskiego Towarzystwa Śpiewaczego. Dyrygentem chóru jest Michał Górzny, absolwent Instytutu Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Chór od początku istnienia jest członkiem Oddziału Nadnoteckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Pile i aktywnie uczestniczy we wszelkich jego przedsięwzięciach. Chór występuje rocznie około 30 razy śpiewając na uroczystościach państwowych, kościelnych i regionalnych zarówno na dużych scenach jak i w małych wiejskich kościółkach. Koncertował w Holandii, Czechach, Słowacji, Austrii na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Na zaproszenie ambasad RP występował w Szwajcarii oraz w Tallinie i Helsinkach.
Śpiewał w wielu znaczących miejscach w Polsce: w Poznaniu na Starym Rynku w ramach koncertów Serenady Ratuszowe, Dworku Chopinowskim w Dusznikach Zdroju, w Zakopanem, na Jasnej Górze w Częstochowie, w katedrze Gnieźnieńskiej i Oliwskiej W swoim repertuarze posiada utwory o tematyce religijnej i świeckiej. Wykonuje stylizowaną polską muzykę ludową, muzykę różnych narodów, utwory z klasyki chóralnej i współczesnej oraz wiele utworów o treści patriotycznej. Chór ma także na swym koncie nagraną kasetę magnetofonową z kolędami oraz płytę CD z różnorodnymi utworami. Współpracują z nim soliści oraz instrumentaliści - akompaniatorzy. Jest dwukrotnym laureatem Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za "szczególny wkład w rozwój kultury polskiej". Posiada odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Dużą pomoc, szczególnie w działaniach organizacyjnych i materialnych udzielają chórowi: Miasto Czarnków, Dyrekcja Miejskiego Centrum Kultury oraz liczne grono sponsorów i darczyńców.
Profil na Facebooku

ORKIESTRA DĘTA
Właściwie początki istnienia czarnkowskiej orkiestry sięgają roku 1933. Była to wówczas orkiestra kolejowa i funkcjonowała do 1939 roku. Po sześciu latach wznowiła swoją działalność, lecz już jako orkiestra strażacka. Ponieważ w tym okresie była jedyną orkiestrą w okolicy mogła poszczycić się znaczną ilością koncertów wynikającą z ciągłego angażowania jej do obsługiwania różnych uroczystości. Jednak w 1949 roku zabrakło opiekuna i orkiestra przestała funkcjonować. Dopiero w 1966 roku z inicjatywy władz miasta oraz pracowników ówczesnego Powiatowego Domu Kultury, a głównie jej dyrektor Gertrudy Halickiej, reaktywowano obecnie istniejącą Orkiestrę Dętą. PDK objął nad nią mecenat, a finansowo wspierana była przez Czarnkowskie Towarzystwo Kulturalne. Szczególne zaangażowanie wykazywał prezes Towarzystwa - Władysław Józefiak, a dzięki zainteresowaniu niemal wszystkich czynników społecznych miasta Czarnkowa i wydatnej pomocy miejscowych zakładów pracy orkiestra mogła funkcjonować bez przeszkód. Właśnie rok 1966 uznaje się za datę jej powstania, bo od tego czasu datuje się ciągłość w jej działalności.
Od roku 1986 zespołem kieruje dyrygent Tadeusz Kurzac, a prezesem jest Zenon Machowski. Przez te lata zmieniał się skład orkiestry, a wielu jej aktywnych członków odeszło na wieczny spoczynek. Mimo, że przez lata zmieniał się skład orkiestry, zawsze łączyła jej członków miłość do muzyki i wspólna praca nad warsztatem i wciąż nowym repertuarem. Zwieńczeniem mozolnych prób są niezapomniane koncerty, a nagrodą brawa słuchaczy. Orkiestra rocznie koncertuje około 40 razy. Jej występy stanowią oprawę wszystkich świąt patriotycznych i kościelnych w mieście. Jest stałym elementem wydarzeń kulturalnych w powiecie i Wielkopolsce. W swoim repertuarze orkiestra posiada utwory marszowe, pieśni kościelne oraz standardy muzyki rozrywkowej.
Długa jest lista nagród i wyróżnień dla Czarnkowskiej Orkiestry Dętej. Są one sympatyczne i motywujące do dalszej pracy. Jednak dla członków orkiestry najważniejszym i niezapomnianym przeżyciem, był udział w godnym przyjęciu Papieża Jana Pawła II podczas wizyty w Gnieźnie. Wielkim wyróżnieniem było też zaproszenie czarnkowskiej orkiestry na obchody jubileuszu 75 - lecia zaprzyjaźnionej orkiestry z Emmen w Holandii. Pomagali modlić się pielgrzymom w Licheniu, a wronieckiej Amice zdobyć Puchar Polski. Świętowali z rolnikami na wojewódzkich dożynkach w Lubaszu i z najlepszymi samorządowcami Wielkopolski w Szreniawie. W 1977 r. Czarnkowska Orkiestra Dęta dokonała nagrań 3 utworów dla rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu.
Grają "Bogu na chwałę, ludziom na uciechę"! Działalność Czarnkowskiej Orkiestry Dętej finansowana jest z budżetu miasta w ramach Miejskiego Centrum Kultury. Jednocześnie różne przedsięwzięcia orkiestry wspierają inne samorządy, instytucje, firmy i prywatni sponsorzy. W roku 2006, przy dużym wsparciu Marszałka Województwa Wielkopolskiego udało się zakupić nowe mundury. W latach 1997 - 2000 Orkiestra otrzymała dwukrotnie nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W roku 2008 orkiestra odwiedziła niemieckie Gadebusch. Prowadziła paradny przemarsz ulicami tego miasta, jej koncerty stanowiły artystyczną oprawę tamtejszego "Święta Monety:. Ponadto towarzyszyła oficjalnej delegacji miasta Czarnkowa podczas podpisania umowy partnerskiej z tym zaprzyjaźnionym niemieckim miastem. W tym samym roku, we wrześniu, Orkiestra wyjechała na południe Polski. Zwiedziła Częstochowę, Kraków i Oświęcim. W programie tego turystyczno - artystycznego wyjazdu było kilka koncertów, m.in.: na Jasnej Górze w Częstochowie, na Wawelu i Starym Rynku w Krakowie. W 2012 roku odbyła podróż na Litwę, gdzie koncertowała w polskiej szkole i kościele oraz przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Trzy lata później dotarła do Kotliny Kłodzkiej i koncertowała na rynku w Pradze.

PA - MARSZE "MAGDALENKI"
W celu uatrakcyjnienia występów Czarnkowskiej Orkiestry Dętej, wzbogacenia doznań estetycznych powołano zespół mażonetek Pa Marsze. Jest to grupa kilkunastu zgrabnych dziewcząt występujących z programem tanecznym towarzysząc orkiestrze podczas jej koncertów. Grupą opiekuje się Magdalena Kurzac, która opracowała kilka ciekawych układów tanecznych. Swoimi występami wnoszą powiew młodości, wdzięku i gracji. Sprawiają, że popisy orkiestry nie tylko z przyjemnością się słucha, lecz także ogląda.
ZESPOŁY TANECZNE
Założycielką i instruktorem grup tanecznych działających przy Czarnkowskim Domu Kultury jest Anna Machmar, absolwentka Wydziału Rytmiki Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Grupa Tip - Top (dzieci w wieku 4-5 lat)
Grupa Entliczek Pentliczek (dzieci w wieku 6-7 lat)
Zajęcia polegają na wszechstronnym umuzykalnieniu dzieci, które podczas zajęć uczą się różnorodnych tańców, śpiewają piosenki, grają na instrumentach perkusyjnych, aktywnie zapoznają się z utworami muzyki klasycznej. Ruch towarzyszący muzyce jest ulubioną formą zajęć dzieci, dostarczając im dużo radości i stwarzając możliwość odprężenia.
Celem zajęć taneczno-muzycznych jest: rozwój muzyczno-taneczny dziecka, rozwijanie zainteresowań dziecka, aktywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie wrażliwości na muzykę, kształtowanie prawidłowej postawy ciała i estetyki ruchu, budowanie wiary we własne możliwości, rozwijanie aparatu mięśniowo-ruchowego.

Grupa Abrakadabra (dzieci 8-9 lat)
Grupa Hocus Pocus (dzieci 10-12 lat)
To formacje taneczne specjalizujące  się w technikach fitness dance, disco dance, bollywood, zumba. Przy okazji ćwiczeń tanecznych dzieci poznają kroki takich tańców jak salsa, cza-cza, rumba, latino, bachata.
Rozwijając swoje zainteresowania i talenty dzieci zajmują się: pogłębianiem wrażliwości na muzykę i ruch, kształceniem estetyki ruchu, budzeniem wiary we własne możliwości poprzez pokonywanie tremy i nieśmiałości, doskonaleniem poczucia rytmu, kształtowaniem umiejętności tanecznych.

WARSZTATY WOKALNE "Interpretacja piosenki"
To zajęcia z uzdolnionymi muzycznie dziećmi i młodzieżą, które odbywają się w formie indywidualnej i zespołowej. Zajęcia obejmują szeroko rozumiane kształcenie głosu oraz doskonalenie zdolności muzycznych. Szczególna uwaga poświęcana jest interpretacji piosenki. Dla każdego uczestnika w szczególny i wyjątkowy sposób, uwzględniając wiek, warunki głosowe i warsztat wokalny, jest dobierany odpowiedni repertuar. Uczestnicy warsztatów sięgają po wartościowe piosenki pod względem tekstu i muzyki, poznając tym samym twórczość wybitnych artystów i twórców polskiej estrady, doskonaląc umiejętności wokalne. Uczestnicy warsztatów chętnie biorą udział w życiu kulturalnym miasta i powiatu, promują nasz region oraz godnie reprezentują na festiwalach w całym kraju. Dzięki swojej pasji i systematycznej pracy uczestniczą i osiągają sukcesy na festiwalach, konkursach i turniejach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zajęcia od 2005 roku prowadzi Maria Gęsicka.
STUDIO PIOSENKI
Zajęcia te adresowane są do młodzieży starszej tj. gimnazjalnej , ponadgimnazjalnej i starszej. W programie tych muzycznych spotkań są: warsztaty wokalne, ćwiczenia emisji głosu, przygotowanie do konkursów piosenki, doskonalenie zdolności wokalnych. Ponadto młodzi wokaliści doskonalą swój warsztat wokalny, dykcje i frazowanie. Występują na konkursach i rozmaitych koncertach środowiskowych oraz szkolnych. Uczestnicy byli inicjatorami zrealizowania płyty CD p.t. "Radość dzielenia" na okoliczność akcji charytatywnej organizowanej przez MCK pod hasłem "Urodzaj na dziewczynki z zapałkami". W zajęciach biorą udział również osoby niezwiązane z systematycznym uczestnictwem, którym udzielana jest pomocy merytoryczna w doborze repertuaru czy podkładów muzycznych w związku z ich popisami w swoich szkołach lub innych miejscach. Zajęcia prowadzi Michał Górzny.

KÓŁKO PLASTYCZNE
Na tych zajęciach, prowadzonych przez Agnieszkę Kuśmierczyk kładzie się szczególny nacisk na kształtowanie umiejętności artystycznego wypowiadania się dzieci, rozwijanie ich indywidualnych umiejętności plastycznych, zaspokajanie potrzeb artystycznych i kształtowanie osobowości twórczej. Ponadto udział w tych zajęciach pozwala poznać i utrwalić różne techniki plastyczne, dzieci mają możliwość wykonać prace proste oraz rozbudzające wyobraźnię i inwencję twórczą.
Na każdym spotkaniu poruszana jest inna tematyk i technika plastyczna. Uczestnicy mają możliwość poszerzania wiadomości z zakresu sztuki i działalności plastycznej przygotowując się w ten sposób do odbioru szeroko rozumianej kultury.
Wymiernym efektem tych artystycznych warsztatów jest przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa w kulturze poprzez udział w konkursach plastycznych, zwiedzanie wystaw oraz organizowanie samodzielnych wystaw.

RYTMIKA
Zajęcia z rytmiki przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat, a prowadzone są przez Ilonę Koźma - Kurkiewicz.
Zajęcia podzielone są na dwa bloki:
1 - zabawy zawierające jakiś problem rytmiczny np. zmiana tempa, umiejętność rozplanowania ruchu w określonej przestrzeni,
2 - zabawy wprowadzające element rozrywkowy.
Zajęcia przeprowadzane są w taki sposób, aby wprowadzany element rytmiczny nie był nudny i monotonny, lecz by oddziaływał na wyobraźnię dziecka. Rytmika w formie zabawowej ma również znaczenie dydaktyczno - wychowawcze, wskutek różnorodności tematów zabaw obrazujących rozmaite dziedziny działalności człowieka, czy zjawiska przyrody. Zabawy rytmiczne wyrabiają w dzieciach zdolność skupienia uwagi, pamięć rytmiczną, szybkość orientacji oraz dostosowanie się do pracy w grupie. Oprócz zabaw rytmicznych są ćwiczenia koordynujące wady postawy, płaskostopie.

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy to cykliczne spotkania z ambitnym, ciekawym i niekomercyjnym filmem. Każdy DKF stawia sobie za cel by nie patrzeć na ekran biernie i bezkrytycznie. Poznając specyfikę filmu uczestnicy tych filmowych spotkań uczą się poznawać rzeczywistość i jej transformacje. A także jak rozumieć świat, rozwijać własną osobowość i bronić się przed pokusą biernego tylko uczestnictwa w wielkim spektaklu życia. Uczestnictwo w zbiorowej "lekturze" interesującego filmu, w zbiorowej jego ocenie - ma szczególne miejsce i znaczenie w miejscowościach odległych od kulturalnych centrów. Każdy film coś wyraża, niesie jakieś świadectwo, kłamie lub mówi prawdę. Program DKF-u najczęściej stanowią filmy bardzo ciekawe, oryginalne lub niedostępne przeciętnemu widzowi. Ogląda je systematycznie stała, kilkunastoosobowa grupa osób w różnym wieku. Od 1999 roku filmy ułożone są w tematyczne cykle przedstawiające dorobek wielu ważnych twórców. Klubem opiekuję się Paweł Zajda.
GODZINA Z GITARĄ
Projekt pod nazwą "Godzina z gitarą" ma na celu nauczenie początkujących i zaawansowanych adeptów tego wspaniałego instrumentu grania różnymi technikami na gitarach: klasycznej, akustycznej i elektrycznej. Uczestnicy uczą się akompaniamentu, gry solowej, poznają podstawowe zagadnienia z zakresu teorii muzyki , rozróżniania gatunków muzycznych, improwizacji. Uczestnicy warsztatów biorą udział w koncertach, konkursach, przeglądach i imprezach muzycznych naszego miasta, jak i poza jego granicami. Warsztaty prowadzi Zbigniew Rolniczak.

ROWEROWA SEKCJA TURYSTYCZNA
Nikomu nie jest znany dokładny dzień, w którym powstała Rowerowa Sekcja Turystyczna w Czarnkowie. Zapewne jednak była to późna jesień w 1999 roku. Wtedy wśród grupy zapaleńców z Czarnkowa, Lubasza, Połajewa i Stajkowa zrodził się nieśmiały i niezbyt jeszcze konkretny pomysł na rowerowe wycieczki w gronie przyjaciół. Te pierwsze wyjazdy, bez specjalnego przygotowania i określonych zasad, prowadziły w najbliższe okolice Czarnkowa i odbywały się w nielicznym, ale zgranym gronie. W ten sposób po kilku miesiącach Sekcja zaczęła formalnie funkcjonować jako kółko zainteresowań przy Czarnkowskim Domu Kultury. Grupa ta, poza samodzielnie przygotowanymi wyjazdami, zaczęła brać udział w imprezach turystycznych organizowanych w innych częściach Wielkopolski. Wówczas też narodził się pomysł rowerowych wyjazdów wakacyjnych w atrakcyjne turystycznie zakątki Polski. Zdobyte w ten sposób doświadczenie zaprocentowało w postaci organizacji rajdów rowerowych dla szerszego grona cyklistów. I tak od roku 2000, dzięki inicjatywie Rowerowej Sekcji Turystycznej, odbywa się w Czarnkowie rajd turystyczny "Same góry nie wystarczą", a od roku 2003 cykl imprez rekreacyjno - turystycznych pod nazwą Rodzinne Rajdy Rowerowe "Soboty na dwóch kółkach". W roku 2004 powstało kilka nowych rajdów rowerowych: Jesienne Soboty na dwóch kółkach, Rajd Andrzejkowy, Rajd "Po Marcinowego rogala", Rajd Noworoczny. Wiosną 2005 roku członkowie Sekcji postanowili swoją działalność sformalizować i powołać do życia Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Sekcja posługuje się swoim logo (znakiem), posiada własne stroje (koszulki i kurtki). Każdy członek Sekcji jest zobowiązany opłacać składki członkowskie, a zebrania Sekcji odbywają się w każdy piątek o godzinie 19.00 w Czarnkowskim Domu Kultury.
Zgodnie ze swoim Statutem Sekcja posiada władze, w skład których od samego początku wchodzą: Paweł Zajda - prezes, Marcin Małecki - wiceprezes oraz Dariusz Jackowski jako sekretarz. Rowerowa Sekcja Turystyczna każdego roku organizuje ponad 20 imprez rowerowych przeznaczonych dla bardzo szerokiego i zróżnicowanego grona uczestników.
Strona sekcji
Profil na Facebooku
ZWIĄZEK ARTYSTÓW PLASTYKÓW
Oddział Związku Artystów Plastyków powstał w roku 1996. Do roku 2017 prezesem Zarządu Krajowego oraz prezesem Oddziału Czarnkowsko - Trzcianeckiego była artysta plastyk Grażyna Rębarz. Oddział Czarnkowsko - Trzcianecki liczy 12 członków, którzy biorą udział w licznych wystawach i plenerach, nierzadko zdobywając nagrody i wyróżnienia. Przekazują też swoje prace na cele charytatywne. Związek jest współorganizatorem "Salonu Wielkopolskiego" - konkursu i wystawy prac plastycznych twórców z całej Polski a prezentowanych od wielu lat w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej jesienią każdego roku. Salonowi patronuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Ponadto członkowie Związku organizują wystawy swoich prac w "Galerii Pięciu" Czarnkowskiego Domu Kultury, który jest ostoją działalności Związku, a jego Dyrekcja z wyrozumiałością i życzliwością Związek wspiera. Członkowie związku każdego roku są uczestnikami i organizatorami wielu ogólnopolskich plenerów plastycznych, wystaw, happeningów i warsztatów plastycznych dla dzieci. Artyści prezentowali swoją twórczość poza granicami kraju w Niemczech, Holandii, Szkocji i na Krymie. Od roku 2017 prezesem Oddziału Czarnkowsko - Trzcianeckiego jest Maria Frankowska.BRYDŻOWE PONIEDZIAŁKI
Tradycja spotkań brydżowych w Czarnkowskim Domu Kultury sięga roku 1985. Wtedy to, z inicjatywy pana Witolda Grześkowiaka, rozpoczęły się regularne poniedziałkowe spotkania brydżystów. Na początku jako kółko brydżowe, które potem przekształciło się w drużynę. Wstępuje ona do Polskiego Związku Brydża Sportowego i do dziś uczestniczy w rozgrywkach ligowych pod patronatem PZBS. Po kilku latach przerwy spotkania miłośników brydża ponownie wróciły do domu kultury, a grupa nawiązała kontakty z innymi brydżowymi organizacjami uczestnicząc w wielu turniejach przede wszystkim na ternie Wielkopolski. Z powodów organizacyjnych i formalnych zostaje powołane Stowarzyszenie miłośników brydża "Dama pik", które nie tylko prowadzi zajęcia dla początkujących i bardziej wtajemniczonych, ale również organizuje cykliczne rozgrywki i turnieje. W każdy drugi poniedziałek miesiąca, naprzemiennie w Czarnkowie i Trzciance, rozgrywane są Korespondencyjne Mistrzostwa Polski. Ponadto, z całym szacunkiem dla sportowej rywalizacji, poniedziałkowe spotkania zachowały swoją specyficzną atmosferę nacechowaną bardziej sympatyczną rywalizacją niż zaciętą konfrontacją przyciągając osoby w różnym wieku i ze zróżnicowaną znajomością tej fantastycznej gry. Grupą opiekuje się Rafał Junik.

KLUB DOJRZAŁYCH TWÓRCÓW
To propozycja Czarnkowskiego Domu Kultury dla osób nieco starszych, które nie są aktywne zawodowo, ale nadal pragną czynnie uczestniczyć w życiu społecznym naszego miasta. W spotkaniach prowadzonych przez Stefanię Neldner, a zapoczątkowanych w październiku roku 2006 uczestniczy grupa kilkunastu osób. "Klub dojrzałych twórców" to osoby - dawno po sześćdziesiątce - którym zależy na dalszym aktywnym życiu. Każdy posiada ogromne zasoby wiedzy, a przy tym nietuzinkowe zainteresowania. Problemy, zagadnienia i tematy, które bywają przewodnimi na cotygodniowych spotkaniach są bardzo różnorodne. Od codziennych związanych z życiem i zdrowiem człowieka, poprzez nowoczesne dotyczące technologii i osiągnięć naukowych aż po…komiczne! Wiele prezentowanych tematów popartych jest prezentacjami filmowymi, doświadczeniami, wymianą praktycznych zainteresowań. Znaczna część omawianych zagadnień dotyczy także medycyny naturalnej, głębszego postrzegania wymiarowości świata w którym żyjemy oraz związanych z nią niebywałych osiągnięć, odkrytych w naszych czasach. Te wyjątkowe tematy omawiane na spotkaniach Klubu są wspaniałą okazją do zgłębiania spraw, na które nie było za dużo czasu, podczas lat pracy zawodowej.

TEATR "TU"
Teatr "TU" formalnie działa od września 2010 roku przy Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. Od tego też czasu współpracuje z Czarnkowskim Domem Kultury, który udostępnia mu salę sceniczną. Tu powstają pomysły i spektakle. Grupa spotyka się w każdy piątek o godzinie i ma formułę otwartą dla młodzieży ze wszystkich szkół naszego miasta - uczniów gimnazjum, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Z teatrem współpracują studenci, absolwenci czarnkowskiego ogólniaka. Do tej pory przez szeregi teatru przewinęło się już blisko sześćdziesiąt osób, a przygotowane przedstawienia były grane nie tylko w Czarnkowie, ale także w Złotowie, Środzie Wielkopolskiej, Rosku. Teatr gra dla dużych i małych, prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej "Przylesie" w Czarnkowie oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach. Aktorzy teatru z sukcesami biorą udział w konkursach recytatorskich i poezji śpiewanej. Opiekunem Teatru "TU" jest Artur Geremek nauczyciel z LO w Czarnkowie.

WARSZTATY PLASTYCZNE
Zajęcia plastyczne odbywają się w dwóch grupach wiekowych - we wtorki zajęcia dla grupy młodszej (dzieci od 4 lat do 12 lat), w czwartki dla młodzieży gimnazjalnej i starszej. Są to zajęcia dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Opierają się głównie na sztuce szeroko rozumianej. Obok rysunku, dzieci malują, wykonują kolaże, wprowadzane są elementy orgiami, wycinają, wyklejają. Dzieci uczą się wykorzystywać wszystkie dostępne materiały w pracach artystycznych. Zajęcia te mają na celu nie tylko uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata, ale przede wszystkim wykształcanie zdolności manualnych dzieci, kreatywności, wyobraźni i twórczej ekspresji.
Zajęcia z grupą straszą są bardziej sprecyzowane na rozwoju pasji rysowania. Uczestnicy w ciągu spotkania mają okazje na poszerzanie swoich umiejętności i wrażliwości artystycznej. Uczą się zasad kompozycji, proporcji, światłocienia, malują martwą naturę i wykorzystują swoją wyobraźnie do tworzenia niesamowitych prac.
Uczestnicy zajęć plastycznych biorą również udział w różnych konkursach plastycznych, na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, jak również międzynarodowym.
Warsztaty prowadzi Ewelina Majer - Kotowska.

ZUMBA FITNESS
Zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Zajęcia odbywające się w ramach programu kulturalnego Czarnkowskiego Domu Kultury, mają na celu szerzenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Czarnkowa oraz zapoznanie ich z muzyką i kulturą latynoską. Format zajęć to godzinne spotkania raz w tygodniu, podczas których instruktor prowadzi grupę pokazując kroki i ćwiczenia. Są one odpowiednio dobrane, na zasadzie treningu interwałowego, spalając przy tym ok 800 kcal. Zajęcia przeznaczone są dla każdego, niezależnie od wieku, płci, kondycji fizycznej czy doświadczenia tanecznego. Podstawowe rytmy taneczne to Cumbia, Merengue, Reggaeton i Salsa. Podczas zajęć panuje luźna atmosfera zabawy, co dodaje odwagi osobom nowo przybyłym oraz sprawia przyjemność tym, którzy do tej pory nie przepadali za fitnessem. Przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych. Natomiast Zumba Kids skierowana jest do najmłodszych. Dzieci uwielbiają się wygłupiać i świetnie bawić do muzyki w gronie swoich rówieśników. Więc dlaczego nie wykorzystać tej cechy do ich przygody z aktywnością fizyczną? Te zajęcia pomogą zaszczepić miłość do tańca i aktywności fizycznej u dzieci w wieku od piątego do dwunastego roku życia.
Zajęcia prowadzi Angelika Sober.

Dysharmonic Orchestra 2002 - 2006
Pomysł utworzenia grupy zrodził się w październiku 2002 roku w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie i wtedy rozpoczęły się próby do koncertu "Pamiętajmy o Osieckiej", którego premiera miała miejsce 7 marca 2003 roku w sali towarzyskiej Czarnkowskiego Domu Kultury. Głównym celem przedsięwzięcia, zainicjowanego przez Pawła Zajdę, było przypomnienie mniej znanych piosenek Agnieszki Osieckiej oraz powrót do jej wielkich przebojów w innych aranżacjach i innym wykonaniu, przeplatanych odpowiednio dobranymi wierszami w wykonaniu Roberta Mania. Wówczas w skład zespołu wchodziło ośmiu solistów (Zuzanna Doroba, Magdalena Eksner, Katarzyna Heppner, Katarzyna Jęśko, Jan Pertek, Małgorzata Zajda, Paweł Zajda, Izabela Żebryk) i sześciu akompaniatorów (Damian Izydor, Karina Kicza, Karol Kopaczewski, Sławomir Magdziarz, Marek Majczyna, Ryszard Woźniakowski). Widowisko cieszyło się dużym powodzeniem. Grupa zagrała jeszcze jeden koncert w Czarnkowie (w ramach Dni Ziemi Czarnkowskiej), a także koncerty w Lubaszu, Połajewie, Wieleniu i Wałczu. Duże zainteresowanie zapobiegło rozwiązaniu się zespołu i wymusiło pracę nad nowym materiałem. 20 kwietnia 2004 roku grupa zagrała premierowy koncert zatytułowany "Pod niebem pełnym cudów" złożony z czterech części kolejno opowiadających o wielkiej wadze słów, miłości, Bogu i szeroko pojętym temacie życia. W tym koncercie nie wystąpili już soliści: Katarzyna Jęśko, Jan Pertek, Paweł Zajda i Izabela Żebryk, a wśród akompaniatorów Karinę Kiczę zastąpił Tomasz Kulak. Dodatkowo na flecie poprzecznym zagrała Zuzanna Karzkowiak. Prace nad kolejnym materiałem wznowiono w styczniu 2006 roku, a brakującego muzyka zastąpił Sławomir Kurkiewicz. Ze względu na sytuacje osobiste członków zespołu pracy nie dokończono, a grupę w tym samym roku rozwiązano.Posłuchaj utworów z płyty "Pod niebem pełnym cudów"
Nagranie zarejestrowano podczas koncertu w Czarnkowskim Domu Kultury 20 kwietnia 2004 r.Są słowa Małgorzata Zajda
Z Tobą bez Ciebie Zuzanna Doroba
Cienie Katarzyna Heppner
Jesienny pan Zuzanna Doroba
Nastroje Magdalena Eksner
Na samym środku nieba Magdalena Eksner
Telefon Katarzyna Heppner
Pod niebem pełnym cudów Zuzanna Doroba
Na dowidzenia Magdalena Eksner
Ty wiesz najlepiej Katarzyna Heppner
Niebo do wynajęcia Zuzanna Doroba
A gdzie są te drogi Katarzyna Heppner
Pocałuj na dobranoc Małgorzata Zajda
Grajek Magdalena Eksner
Pozytywka Zuzanna Doroba
Zielone szkiełko Katarzyna Heppner
Zielony z niebieskim zespół

Posłuchaj utworów z płyty "Pamiętajmy o Osieckiej"
Nagranie zarejestrowano podczas koncertu w Czarnkowskim Domu Kultury 17 marca 2003 r.Sama chciała Katarzyna Heppner
Komu weselne dzieci Zuzanna Doroba
Łóżko Magdalena Eksner
Ludzkie gadanie Izabela Żebryk
Bossanova do poduszki Katarzyna Jęśko
Kołysanka dla okruszka Izabela Żebryk
Wariatka tańczy Katarzyna Heppner
Nie żałuję Katarzyna Jęśko
Pijmy wino za kolegów Jan Pertek
Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma Magdalena Eksner
Gaj Małgorzata i Paweł Zajda
Tylko nie pal Zuzanna Doroba
Czarne perfumy Katarzyna Heppner
W żółtych płomieniach liści Magdalena Eksner i Jan Pertek
Sing, sing Zuzanna Doroba
Ballada wagonowa zespół
Wielka woda zespółScream 2000 - 2007
Grupa powstała w 1998 roku w miejsce grupy MISQUAMACUS i zaczęła działalność w składzie: Jahu - gitara i vocal, Łajba - gitara, Elvis - bass, Kargól - perkusja. W tym składzie grupa zarejestrowała pierwsze demo. Scream regularnie również koncertował. Na przeglądzie Młodzi mają Głos w Czarnkowie w 2000 r. grupa zdobyła 2 nagrodę. Rok 2001 wyznaczył nowy rozdział w historii SCREAM. Przede wszystkim doszło do istotnych zmian personalnych. Za mikrofonem stanął Jakub "Ślepy" Stawujak. Jesienią za perkusją usiadł Norbert "Norbi" Hlebionek. Z grupą w charakterze akustyka zaczął współpracować Jacek "Matlas" Magdziarz. Rok 2002 to znowu seria udanych koncertów i po raz drugi nagroda na przeglądzie w Czarnkowie (2 nagroda) . Po koncercie na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zespół zaczął pracę nad nowym materiałem czego owocem jest nagranie demo z marca 2003r.
W kwietniu 2003r, pojawił się w grupie nowy gitarzysta Grzegorz "Victor" Karpuszak, który zastąpił Tomasza Łabója. W składzie z Victorem grupa zagrała już kilka bardzo udanych koncertów.
Muzyka grupy to nowocześnie grany metal.
Od 2000 roku zespół regularnie współpracował z Miejskim Centrum Kultury. Wielokrotnie koncertował na deskach Czarnkowskiego Domu Kultury zarówno na koncertach WOŚP jak i podczas innych imprez rockowych. Do roku 2007 Czarnkowski Dom Kultury był miejscem cotygodniowych prób zespołu Scream.


O serwisie  |  Dodaj do ulubionych  |  Ustaw jako stronę startową  |  RODO - obowiązek informacyjny
Wydawca i redakcja: Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie, ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków, tel. 67 255 2651, fax. 67 255 2528, mck@hot.pl
Redaktor naczelny: Jan Pertek, bieżąca aktualizacja treści: Marcin Małecki, Czarnków 2005-2017