Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
Powróć do: Grupy przy MCK

Czarnkowska Orkiestra Dęta

Właściwie początki istnienia czarnkowskiej orkiestry sięgają roku 1933. Była to wówczas orkiestra kolejowa i funkcjonowała do 1939 roku. Po sześciu latach wznowiła swoją działalność, lecz już jako orkiestra strażacka. Ponieważ w tym okresie była jedyną orkiestrą w okolicy mogła poszczycić się znaczną ilością koncertów wynikającą z ciągłego angażowania jej do obsługiwania różnych uroczystości. Jednak w 1949 roku zabrakło opiekuna i orkiestra przestała funkcjonować. Dopiero w 1966 roku z inicjatywy władz miasta oraz pracowników ówczesnego Powiatowego Domu Kultury, a głównie jej dyrektor Gertrudy Halickiej, reaktywowano obecnie istniejącą Orkiestrę Dętą. PDK objął nad nią mecenat, a finansowo wspierana była przez Czarnkowskie Towarzystwo Kulturalne. Szczególne zaangażowanie wykazywał prezes Towarzystwa - Władysław Józefiak, a dzięki zainteresowaniu niemal wszystkich czynników społecznych miasta Czarnkowa i wydatnej pomocy miejscowych zakładów pracy orkiestra mogła funkcjonować bez przeszkód. Właśnie rok 1966 uznaje się za datę jej powstania, bo od tego czasu datuje się ciągłość w jej działalności.


Od roku 1986 zespołem kieruje dyrygent Tadeusz Kurzac. Przez te lata zmieniał się skład orkiestry, a wielu jej aktywnych członków odeszło na wieczny spoczynek. Mimo, że przez lata zmieniał się skład orkiestry, zawsze łączyła jej członków miłość do muzyki i wspólna praca nad warsztatem i wciąż nowym repertuarem. Zwieńczeniem mozolnych prób są niezapomniane koncerty, a nagrodą brawa słuchaczy. Orkiestra rocznie koncertuje około 40 razy. Jej występy stanowią oprawę wszystkich świąt patriotycznych i kościelnych w mieście. Jest stałym elementem wydarzeń kulturalnych w powiecie i Wielkopolsce. W swoim repertuarze orkiestra posiada utwory marszowe, pieśni kościelne oraz standardy muzyki rozrywkowej.


Długa jest lista nagród i wyróżnień dla Czarnkowskiej Orkiestry Dętej. Są one sympatyczne i motywujące do dalszej pracy. Jednak dla członków orkiestry najważniejszym i niezapomnianym przeżyciem, był udział w godnym przyjęciu Papieża Jana Pawła II podczas wizyty w Gnieźnie. Wielkim wyróżnieniem było też zaproszenie czarnkowskiej orkiestry na obchody jubileuszu 75 - lecia zaprzyjaźnionej orkiestry z Emmen w Holandii. Pomagali modlić się pielgrzymom w Licheniu, a wronieckiej Amice zdobyć Puchar Polski. Świętowali z rolnikami na wojewódzkich dożynkach w Lubaszu i z najlepszymi samorządowcami Wielkopolski w Szreniawie. W 1977 r. Czarnkowska Orkiestra Dęta dokonała nagrań 3 utworów dla rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu.


Grają "Bogu na chwałę, ludziom na uciechę"! Działalność Czarnkowskiej Orkiestry Dętej finansowana jest z budżetu miasta w ramach Miejskiego Centrum Kultury. Jednocześnie różne przedsięwzięcia orkiestry wspierają inne samorządy, instytucje, firmy i prywatni sponsorzy. W roku 2006, przy dużym wsparciu Marszałka Województwa Wielkopolskiego udało się zakupić nowe mundury. W latach 1997 - 2000 Orkiestra otrzymała dwukrotnie nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W roku 2008 orkiestra odwiedziła niemieckie Gadebusch. Prowadziła paradny przemarsz ulicami tego miasta, jej koncerty stanowiły artystyczną oprawę tamtejszego "Święta Monety:. Ponadto towarzyszyła oficjalnej delegacji miasta Czarnkowa podczas podpisania umowy partnerskiej z tym zaprzyjaźnionym niemieckim miastem. W tym samym roku, we wrześniu, Orkiestra wyjechała na południe Polski. Zwiedziła Częstochowę, Kraków i Oświęcim. W programie tego turystyczno - artystycznego wyjazdu było kilka koncertów, m.in.: na Jasnej Górze w Częstochowie, na Wawelu i Starym Rynku w Krakowie. W 2012 roku odbyła podróż na Litwę, gdzie koncertowała w polskiej szkole i kościele oraz przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Trzy lata później dotarła do Kotliny Kłodzkiej i koncertowała na rynku w Pradze.

 

Czarnkowska Orkiestra Dęta

 

Czarnkowska Orkiestra Dęta