Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Podstawowe informacje

Rowerowa Sekcja Turystyczna powstała w roku 1999 jako kółko zainteresowań przy Czarnkowskim Domu Kultury. Należeli do niej młodzi ludzie - głównie uczniowie czarnkowskich szkół średnich. Wszyscy byli miłośnikami rowerowych wycieczek i aktywnego wypoczynku. Każdego roku grupa ta brała udział w kilkunastu imprezach rowerowych, często organizując wyjazdy we własnym zakresie. Poznawali na rowerach bliższe i dalsze okolice Czarnkowa, piękne zakątki Wielkopolski, a raz w roku wybierali się w atrakcyjną turystycznie część Polski (m.in.: Bory Tucholskie, Pomorze Zachodnie, Drawieński Park Narodowy, Karkonosze).

Po kilku latach wspólnej pracy i wyjazdów członkowie Sekcji postanowili do takiego sposobu spędzania wolnego czasu zachęcić także innych mieszkańców Czarnkowa. I tak od roku 2000 dzięki ich inicjatywie odbywa się w Czarnkowie rajd turystyczny "Same góry nie wystarczą", a od roku cykl imprez rekreacyjno - turystycznych pod nazwą Rodzinne Rajdy Rowerowe "Soboty na dwóch kółkach". W roku 2004 zainicjowali kilka nowych rajdów rowerowych: Jesienne Soboty na dwóch kółkach, Rajd Andrzejkowy, Rajd "Po Marcinowego rogala", Rajd Noworoczny...).


Wiosną 2005 roku członkowie Sekcji postanowili swoją działalność sformalizować i powołać do życia Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. I tak po przygotowaniu odpowiednich dokumentów i przeprowadzeniu zebrania założycielskiego powstało w dniu 30 marca 2005 roku STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ROWEROWA SEKCJA TURYSTYCZNA". Od tego momentu Sekcja jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym przez Starostę Czarnkowsko - Trzcianeckiego wpisanym do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej. Sekcja posiada osobowość prawną nie może jednak (zgodnie ze swoim Statutem) prowadzić działalności gospodarczej. Ponadto zgodnie z prawem i jego nakazem otrzymała swój numer REGON i NIP oraz prowadzi rachunek bankowy (Bank Spółdzielczy Czarnków - 82 8951 0009 0000 1717 2000 0010). Zgodnie ze swoim Statutem (w oparciu o który Sekcja prowadzi swoją działalność) na zebraniu założycielskim wybrano władze Sekcji, które tworzą:

Prezes - Paweł Zajda
Wiceprezes - Marcin Małecki
Sekretarz - Dariusz Jackowski

Sekcja posługuje się swoim logo (znakiem), posiada własne barwy (koszulki). Każdy członek Sekcji jest zobowiązany opłacać składki członkowskie w wysokości 2 zł/miesiąc. Zebrania członków Sekcji - każdy piątek, godz. 19.00 - Czarnkowski Dom Kultury.

Poniżej krótki wyciąg ze Statutu Sekcji:
Siedzibą Sekcji jest Czarnkowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 60, 64 - 700 Czarnków, tel. 255 26 51.
Sekcja jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega rejestracji oraz posiada osobowość prawną.
Sekcja działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz z własnym statutem.


Celem Sekcji jest:
1) planowanie i organizowanie życia turystycznego i sportowego pracowników i zawodników w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Miasta Czarnków oraz o pomoc organizacyjną i materialną sponsorów i sympatyków Sekcji,
2) uczestniczenie w imprezach turystycznych i sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
3) organizowanie działalności turystycznej i sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
4) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań rekreacyjnych i sportowych Sekcji.
Sekcja opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy sympatyków.
1) członkami Sekcji mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, które pragną mieć swój wkład pracy w rozwój Sekcji,
2) małoletni mogą być członkami Sekcji za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.


Członkowie Sekcji mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Sekcji z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach,
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Sekcji,
3) uczestnictwa w zawodach i imprezach turystycznych i sportowych organizowanych przez Sekcję,
4) korzystania z wszelkich urządzeń Sekcji na zasadach określanych przez Zarząd Sekcji,
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Sekcji.


Do obowiązków członków Sekcji należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Sekcji,
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Sekcji,
3) godne reprezentowanie barw Sekcji,
4) płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Sekcji.


Władzami Sekcji są:
1) Walne Zebranie Sekcji,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
Kadencja Władz trwa 2 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Sekcji.
Uchwały wszystkich Władz Sekcji zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
1) Zarząd Sekcji składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Sekcji. Są to Prezes, Wiceprezes i Sekretarz. Wszyscy wybierani są zwykłą większością głosów.
2) Zebrania Zarządu Sekcji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
3) Do ważności uchwał Zarządu Sekcji konieczna jest obecność co najmniej 1 liczby członków Zarządu w tym Prezesa (lub Wiceprezesa) i Sekretarza.
4) W okresie pomiędzy posiedzeniem Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi (Wiceprezesowi) działającemu wspólnie z sekretarzem.

Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.