Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
Powróć do: Grupy przy MCK

Kółko plastyczne

Na tych zajęciach, prowadzonych przez Agnieszkę Kuśmierczyk kładzie się szczególny nacisk na kształtowanie umiejętności artystycznego wypowiadania się dzieci, rozwijanie ich indywidualnych umiejętności plastycznych, zaspokajanie potrzeb artystycznych i kształtowanie osobowości twórczej. Ponadto udział w tych zajęciach pozwala poznać i utrwalić różne techniki plastyczne, dzieci mają możliwość wykonać prace proste oraz rozbudzające wyobraźnię i inwencję twórczą.


Na każdym spotkaniu poruszana jest inna tematyk i technika plastyczna. Uczestnicy mają możliwość poszerzania wiadomości z zakresu sztuki i działalności plastycznej przygotowując się w ten sposób do odbioru szeroko rozumianej kultury.


Wymiernym efektem tych artystycznych warsztatów jest przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa w kulturze poprzez udział w konkursach plastycznych, zwiedzanie wystaw oraz organizowanie samodzielnych wystaw.

 

Kółko plastyczne

 

Kółko plastyczne