Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie
Powróć do: Grupy przy MCK

Studio piosenki

Zajęcia te adresowane są do dzieci i młodzieży. W programie tych muzycznych spotkań są: warsztaty wokalne, ćwiczenia emisji głosu, przygotowanie do konkursów piosenki, doskonalenie zdolności wokalnych. Ponadto młodzi wokaliści doskonalą swój warsztat wokalny, dykcje i frazowanie. Występują na konkursach i rozmaitych koncertach środowiskowych oraz szkolnych. Uczestnicy byli inicjatorami zrealizowania płyty CD p.t. "Radość dzielenia" na okoliczność akcji charytatywnej organizowanej przez MCK pod hasłem "Urodzaj na dziewczynki z zapałkami". W zajęciach biorą udział również osoby niezwiązane z systematycznym uczestnictwem, którym udzielana jest pomocy merytoryczna w doborze repertuaru czy podkładów muzycznych w związku z ich popisami w swoich szkołach lub innych miejscach. Zajęcia prowadzi Ryszard Woźniakowski.

 

Studio piosenki

 

Studio piosenki